Atrakcje

Rehabilitacja

Turnus rehabilitacyjny to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników (...) *

 

Ośrodek EWA upoważniony jest do przyjmowania i organizowania turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych:

 • z dysfunkcją: narządu ruchu (w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich),
  narządu słuchu,
 • narządu wzroku,
 • z wadami genetycznymi,
 • z wadami postawy,
 • ze skoliozą,
 • z padaczką,
 • z cukrzycą,
 • z chorobami: narządów wydzielania wewnętrznego, układu krwiotwórczego, dermatologicznymi, przemiany materii, reumatycznymi, skóry, układu moczowo-płciowego, układu pokarmowego, neurologicznymi, wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, z celiakią,
 • ze schorzeniami: układu krążenia, układu oddechowego, endokrynologicznymi, kręgosłupa, laryngologicznymi, metabolicznymi, onkologicznymi, układu immunologicznego, złego wchłaniania, dermatologicznymi, z niedoczynnością tarczycy,
 • z zaburzeniami: głosu i mowy, depresyjnymi, nerwicowymi, psychoorganicznymi, rozwoju psychoruchowego.

Ośrodek jest przystosowany dla wózków inwalidzkich – posiada windę zewnętrzną.

 


(art. 10 C ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn.zm.).